Hem


 Vad och varför

Genom NYFIKNA SAMTAL kan vi människor närma oss varandra. Vi kan förstå oss själva bättre och genom andra människor få nya perspektiv på livet och samhället i stort. I NYFIKNA SAMTAL finns det möjlighet till reflektion kring existentiella frågor som handlar om vår vardag och den verklighet vi lever i, men även djupare livsfrågor.

Syftet med NYFIKNA SAMTAL är att deltagarna ska få en möjlighet till personlig utveckling genom att få tid till att samtala om sina egna värderingar och tankar om livet och att mötet mellan människor bidrar till ett mer inkluderande och demokratiskt samhälle.Hur och för vem

Vi befinner oss i olika situationer i livet och det finns olika behov av att samtala. 
Därför erbjuder NYFIKNA SAMTAL olika sätt att skapa möjligheter till samtal:

 ·       att som privatperson ta del av individuella samtal, gruppsamtal och olika gruppaktiviteter

     ·       att som företag få tid att samtala i arbetsgruppen för att skapa en starkare gemenskap, en mer inkluderande arbetsplats, en tydligare
                 värdegrund, en välmående personal och/eller ett tillfälle för att reflektera över er praktik, vilket kan stärka ert arbete.