Existentiell vägledning - individuellt samtal

I det individuella samtalet utgår vi från dig och din livssituation just nu. Det kan handla om att du vill samtala om frågor som berör: 

 •  en livskris
 •  hur du kan leva ett hållbart liv
 •  hur du ser på ensamhet/gemenskap
 • vad det innebär att vara människa i vår tid
 • hur du kan utveckla din kreativitet/drivkraft/engagemang…

Det är dina erfarenheter, frågor och funderingar som styr samtalet och med mitt stöd utforskar vi det vidare. Syftet är du efter samtalet känner att du har fyllt på med nya tankar, perspektiv och frågor som öppnar upp ditt liv för nya erfarenheter. Ett samtal är 60 minuter långt.

Pris:    
Introduktionssamtal 700 kr    Student/pensionär: 400 kr
Uppföljningssamtal 1100 kr    Student/pensionär: 700 kr           
Betalning sker via Swish: 1234 47 69 66
Anmälan: 
mejla till maria@nyfiknasamtal.se 
eller ring på:

Gruppsamtal

Tillsammans samtalar vi om livet utifrån ett fokusområde som t ex frihet, kreativitet, ansvar, ångest, kärlek, gemenskap. Genom att anta ett utforskande perspektiv ställer vi frågor, delger olika tankar, synsätt och värderingar med varandra. Vi utgår från våra egna erfarenheter och kopplar dem till samhället i stort. Samtalet utgår från nyfikenhet, öppenhet, respekt och lyhördhet. Du som deltar är aktiv, både genom att du delar med dig och genom att lyssna på andra. Syftet är att vi ska ta oss tid till att reflektera över existentiella frågor som berikar våra liv, som kanske generar fler frågor än svar och bidrar till vår livslånga process.
Pris:
200 kr per person  Student/pensionär: 150 kr
Betalning sker via Swish: 1234 47 69 66
Anmälan:
mejla till maria@nyfiknasamtal.se 
eller ring på:

Gruppaktivitet

Är ni ett möhippegäng, en bokklubb, en förening, några vänner som vill hitta på något roligt och annorlunda? I min lokal kan vi hitta på massor av olika aktiviteter så som: 

 • Existentiella frågor utifrån konst
 • Filmkväll med existentiellt tema
 • Måla (utifrån känslor, olika teman…)
 • Värderingsövningar
 • Boksamtal
 • Existentiella samtal (där ni väljer fokusområde)

Kontakta mig för mer information, pris och bokning: 
mejla till maria@nyfiknasamtal.se 
eller ring på: