Chris 2020
Älskade du 2019

Om mig och företaget

Alla är har vi någon gång haft ett existentiellt samtal med någon som står oss nära. För min del har intresset för livsfrågor vuxit sig allt starkare de senaste åren och tack vare många intressanta och lärorika samtal med mina gymnasieelever fördjupades intresset ytterligare. I de ämnen som jag undervisade i, främst samhällskunskap och sociologi, fick jag möjligheten att fördjupa samtalen kring bland annat värderingar, identitet, kultur, normer, demokrati och om att vara en delaktig medborgare. För mig var det viktigt att hjälpa eleverna att se livet ur ett helhetsperspektiv. Mina erfarenheter från läraryrket tillsammans med mitt deltagande i ledarskapsutbildningen Management by Heart, med fokus på värdebaserad utveckling, inspirerade mig till att under våren 2020 starta Nyfikna Samtal. Samtidigt läste jag kursen Inkludera flera på Malmö folkhögskola, där jag fick fördjupade kunskaper om normkritik och deltagarorienterad aktionsforskning, vilket gav mig konkreta verktyg till intressanta samtal. Genom att under fyra år jobba deltid med bokföring och arbetsmiljöfrågor på konsultföretaget Elluminatus har jag också fått fler perspektiv på arbetlivet.

För att verkligen kunna gå in på djupet av existentiella frågor läste jag under ht2020/vt2021 Det existentiella samtalet (30hp) på Södertörns högskola, som består av existensfilosofi och existentiell psykologi. Kursen var väldigt givande och öppnade upp många nya dörrar, som bland annat innebar att jag deltog i kurser arrangerade av Svenska sällskapet för filosofisk praxis (SSFP). Tack vare Sällskapet för existentiell psykoterapi (SEPT) har jag fått upp ögonen för auktoriseringen av existentiell vägledare. För att kunna nå dit och utveckla min kompetens ytterligare läser jag detta år Existentiell vägledning (30hp) på Mälardalens högskola.

Under pandemins märkliga tid har jag fått tid att ägna mig åt konst. Tack vare de fantastiska kurser som jag har tagit del av på Skaparladan i Roslagen har jag fått nya perspektiv på mitt konstnärskap, inte minst bidrog den senaste kursen, Vedic Art, till detta. I min lokal i Hantverkshuset i Norrköping har jag min ateljé där jag även håller i de existentiella samtalen. För mig hänger konst och livsfrågor ihop och under min tid som deltidssjukskriven på grund av utmattningssyndrom under våren och sommaren 2021 har detta blivit ännu tydligare. Att få släppa på prestationer och bara låta kreativiteten få flöda hjälper mig att vara mer i nuet och samtidigt bearbeta olika känslor och tankar.

Nyfikna Samtal får äntligen sin nystart i och med att restriktionerna lättas och det är med ytterligare erfarenheter som jag få möjligheten att utveckla min verksamhet. Min nyfikenhet, kreativitet och vilja att bidra till en välmående befolkning är det som driver företaget framåt. Genom att öppna upp för existentiella samtal kan vi tillsammans utforska livet, som därmed berikas.Pianisten 2019
Dykaren 2019
Flipperspel 2019