Yoga och existentiellt samtal om kroppen

Vi börjar med en lugn yogaklass där vi gör mjuka och medvetna yogarörelser genom hela kroppen och uppmärksammar andetagen.

Existentiellt samtal om kroppen
I samtalet utforskar vi kroppens betydelse ur ett existentiellt perspektiv. Vad säger kroppen oss? Hur upplever vi våra känslor i kroppen? Vi samtalar om hur vi upplever kroppen innan, under och efter yogan. Det existentiella perspektivet har sin grund i filosofin och psykologin, men fokus kommer att vara våra egna erfarenheter och upplevelser. Genom att vi är öppna och nyfikna på varandra kan vi få ta del av flera olika perspektiv som i sin tur kan öka vår förståelse för kopplingen mellan vår kropp och vårt välmående.

Pris: 400 kr
Begränsat antal deltagare.

Har du frågor angående yogan eller allmänna frågor om helgen kontakta Bodil på Vayu 0722-2272112 eller info@vayu.se

Om du har frågor angående samtalet kan du kontakta Maria på 070-5649148 eller via mejl maria@nyfiknasamtal.se


Bodil Dahlqvist Johansson började sin yogaresa för 20 år sedan och har undervisat yoga i 14 år.
Just nu utbildar hon sig inom Traumaanpassad yoga (TAY 300 tim) så klassen den här dagen kommer att ha sin grund från den utbildningen. Du kan läsa mer om Bodil under fliken ”Om oss” https://vayu.se/ och du kan läsa mer om Traumaanpassad yoga på www.traumaanpassadyoga.com