Företag

Nyfikna Samtal kan stötta er med att skapa en starkare gemenskap, en mer inkluderande arbetsplats, en tydligare värdegrund, en välmående personal och/eller ett tillfälle för att reflektera över era praktiska kunskaper, vilket ökar er produktivitet. Utvecklingsbehoven ser olika ut på olika arbetsplatser och därmed kommer samtalen att vara skräddarsydda utifrån just era behov. Det centrala kommer alltid att vara samtalet och ibland kan de förberedas genom mindre uppgifter, men det kommer även finnas tid för individuell reflektion. Syftet kommer bli tydligare för alla och målet är att ni ska få med er nya perspektiv som bidrar till en positiv utveckling för er arbetsplats och samtidigt något som utvecklar er som individer.

Här är några exempel:

·       Ett samtal där vi fokuserar på ett tema som t ex kan vara tillit, ansvar eller visdom.

·       Ett samtal där vi utgår från en specifik metod för att kunna öppna upp samtalet utifrån deltagarnas egna erfarenheter av praktisk kunskap i yrkeslivet (kan innebära lite förberedelse innan samtalet).

·       Ett samtal där vi genomför olika värderingsövningar för att skapa ett samtal om normer och beteenden.

Samtalen kan bestå av flera olika moment och andra övningar än ovan nämnda, som att t ex skapa en tavla i akryl med fokus på det kreativa inom oss istället för prestation. Det mer lekfulla momentet kan vara en bra start för ett intressant samtal om vilka perspektiv vi har på våra förmågor. Upplägget för samtalen kan vara återkommande träffar, en kvällsaktivitet i AW-format eller utifrån era egna önskemål.

Välkomna att kontakta mig för upplägg och prisförslag.   
Mejla till maria@nyfiknasamtal.se 
eller ring på: